REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 2-3, anul XIII, 2003


ANIVERSĂRI

Mihai Cimpoi – 65

Mihai CIMPOI


Mutageneza etică

Gheorghe GLODEANU


Distins eminescolog

Valeriu MATEI


O figură emblematică a culturii româneşti – Mihai Cimpoi

Emil VASILESCU


Fiinţa eminesciană

Vlad POHILĂ


Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră

Alexandru BANTOŞ


Omul potrivit la locul şi la timpul potrivit

Stelian DUMISTRĂCEL


„Cercetarea lingvistică îi poate favoriza cititorului lecturi de conştientizare, pe diferite planuri, a însăşi condiţiei umane”

Dumitru TIUTIUCA


Voce de mare autoritate

Silviu Berejan – 80

Stelian DUMISTRĂCEL


Însemnări din perspectiva deontică a limbajului: aplicaţii pe discursul public

Vasile D. ŢÂRA


O remarcabilă şi distinctă personalitate a lingvisticii româneşti

Cristinel MUNTEANU


Un veritabil tratat de lingvistică a textului

Dan S. STOICA


„Défense et illustration”

Rodica ZAFIU


Interpretarea limbajului jurnalistic

Stelian Dumistrăcel – 70

Mircea CIUBOTARU


Portret aniversar

Eugen BELTECHI


Unul din cei mai avizaţi specialişti în problematica dialectologiei

Nicolae BILEŢCHI

Ion MELNICIUC


„Poetul orelor de curs”

Petre Ştefănucă. Date biografice

Anatol CIOBANU


Ion Ciocanu – 65

Ion MELNICIUC


Omnia mea mecum porto

Ana BANTOŞ


Petre Ştefănucă – profesor etnolog

Alexandru BANTOŞ

Theodor CODREANU


„Dacă nu vor urma fapte, totul se va nărui în demagogie politică”

Alexandru BANTOŞ

Ion CIOCANU


În Republica Moldova cultura se află într-un cumplit impas...

Mihail Gh. CIBOTARU


Principialitate plus îndrăzneală

Gheorghe GONŢA


Ţara Moldovei între Imperiul Otoman şi Marile Puteri Creştine la mijlocul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea

Vasile GAVRILAN


Memoria ce ţine loc de Ţară

Ion EŢCU


Un neobosit septuagenar

Claudia PARTOLE


Omul care caută în tăcere...

Teodor COTELNIC


În laboratorul de creaţie al unui lingvist

Luminiţa DUMBRĂVEANU

Vlad POHILĂ


„Să ne ţinem aici cît mai mult, cît mai mulţi...”

Vlad POHILĂ


“Cine zice Marius Sala, zice şi romanist în sensul cel mai larg al cuvântului”

Vlad POHILĂ


Raymund Piotrowski, un veritabil iubitor şi susţinător al culturii române

Vlad POHILĂ


Matilda Caragiu-Marioţeanu, o pildă de slujire pasionată limbii strămoşeşti

Viorica MOLEA


Irina Condrea – distinsă personalitate în educație și cercetare

Theodor Codreanu – un om al căutărilor

Nicolae DABIJA


Criticul generaţiei noastre

Gheorghe Gonţa – cercetător şi profesor de vocaţie

Oxana GHERMAN


Iurie BOJONCĂ, sexagenar

Iurie BOJONCĂ


Rugă pentru neam; Câte ceva despre culori

Răzvan EMILESCU


O veritabilă frescă din viața unui român basarabean surprins la o răscruce aniversară

Luminiţa DUMBRĂVEANU


Un model de conştiinţă şi rezistenţă