REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

Ioan-Aurel POP


„E pace-n cer și pe pământ”

Constantin NECULA


Creșterea credinței prin asumarea cunoașterii Învierii

INSTANTANEU

Igor GUZUN


De unde vine liniștea și încotro ne duce...

RECUPERĂRI

Nicolae IORGA


Eminescu și generația de astăzi

EVENIMENT

REGĂSIREA DE SINE, O PRIORITATE ÎN LITERATURA DE AZI

Vitalie RĂILEANU


Critica literară şi nevoia de adevăr

Maria PILCHIN


Exegeze despre crizele identitare

Arcadie SUCEVEANU


O valoroasă lucrare de critică şi istorie literară

Margareta CURTESCU


Un volum necesar despre itinerarul sinuos al literaturii române

Viorica-Ela CARAMAN


Un produs de lux în domeniul criticii literare

Valeriu SAHARNEANU


Revista „Limba Română” între neliniștea vorbitorului și cea a cititorului

Constantin OLTEANU


Când durerile ne văd ținându-ne de mână, pleacă altundeva

Ana BANTOŞ


Atractivitatea și complexitatea regăsirii de sine

Alexandru BANTOŞ


Revista „Limba Română”, o bibliotecă în care trecutul și viitorul se întâlnesc

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Despre receptarea incorectă

Eugenia MINCU


„Reanimarea” verbului românesc (limba română – controverse și corectitudine)

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Constantin OLTEANU


Eugen Lungu, De ce spunem așa

Eugen LUNGU


Aventura unor cuvinte. Din ciclul „Cuvinte care sunt, dar, de fapt, nu-s!”

Eugen LUNGU


„A călca pe greblă...”

PEREGRINARE PRIN DICȚIONARE

Vsevolod CIORNEI


Babilonul antic și babiloniile ulterioare

PROFIL

Delia MUNTEAN


„Numai atitudinea loială față de valori va putea salva lumea”

SINTEZE

Natalia LUCHIANCIUC


Abordarea transdisciplinară a romanului druțian Clopotnița

PROZĂ

Nicolae RUSU


Primele memorizate sentimente

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Dimensiunea afectivă a lecției de literatură română

Viorica MOLEA


Forme tradiționale vs. forme moderne de predare în învățământul universitar: prelegerea

REGISTRU ACTUAL

Valeriu SAHARNEANU


Referendum, egal cu o trecere de Rubicon

Dorin CIMPOEŞU


Referendumul constituțional privind integrarea europeană

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Identitate

LECŢIILE ISTORIEI

Andrei RUSU


Biserica Ortodoxă din Republica Moldova: între dictatură comunistă și „russkii mir”

Vlad MISCHEVCA


Mitropoliți sub escortă (Pagini din istoria Războiului ruso-turc: 1806-1812)

ANATOL PETRENCU – 70

Ioan-Aurel POP


Gând bun lui Anatol Petrencu

Igor BERCU


Un mentor de excepţie

Ion Valer XENOFONTOV


Simbol al istoriografiei românești contemporane

Stoica LASCU


Profesorul Anatol Petrencu – Septuaginta Annis!

Anatolie POVESTCA


Un slujitor al Muzei istoriei în apărarea adevărului despre trecut

Anatol PETRENCU


Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” – 35 de ani de activitate

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre viață îndelungată în zonele albastre

DESTIN DE CĂRTURAR

Victor SPINEI


Dimitrie Cantemir – traiectorii pe spirala timpului

RESTITUTIO

Elena TÎRZIMAN


Personalități ale biblioteconomiei românești de la Biblioteca Academiei Române

BIOGRAFII INEDITE

Liviu BELÂI


Fraţii Nagaevschi, legendele zburătoare ale Terebnei

PORTRETE DIN CUVINTE

Constantin OLTEANU


„Când iese iarba, când înfloresc pomii, când plouă, mă bucur ca un copil”

DIALOGUL ARTELOR

Tudor ZBÂRNEA


Un act de recuperare a unor valori culturale românești

Tudor STĂVILĂ


O sută de opere din colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei