REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Vasile BAHNARU


Gest de înaltă preţuire

Vasile BAHNARU


Semiotica în contextul hermeneuticii moderne

Florin VASILESCU


Dicţionarul limbii române, între tradiţie şi modernitate

Tatiana CARTALEANU


Extremele unui câmp semantic: a analiza

Violeta UNGUREANU


Restricţii semantice privind transformările diateziale

Natalia MUCERSCHI


Conţinuturi implicite în discursul publicitar

Cristinel MUNTEANU


Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti

Sabina CORNICIUC


Dialogul: reflexe interdisciplinare

Gina NECULA


Asumarea clişeului ideologic în discursul literar

Ioan MILICĂ


Poezie şi limbaj

Doina BUTIURCA


„...Pilat [...] luând apă şi-a spălat mâinile...” în contextul antropologiei culturale

Daniela OBREJA RĂDUCĂNESCU


Reactualizarea mesajului sacru la nivelul discursului religios actual

Cristinel MUNTEANU


Despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie

Iraida CONDREA


Antroponimul ca semn lingvistic

Tatiana VERDEŞ


Cuvinte-cheie în discursul politic actual

Oana BUZEA


Trăsături comune şi specifice ale frazeologismelor antonimice în limbile engleză şi română

Cristinel MUNTEANU


O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» în opera lui Diogenes Laertios

Nicolae FELECAN


Variantele literare libere şi tendinţele de întrebuinţare în limba română actuală

Victoria ROGA


Mijloace stilistice de exprimare a negaţiei (în limbile germană şi română)

Aliona DOSCA


Competenţele traducătorului de terminologie juridică (abordări şi concepţii)

Ludmila CLICHICI


Exprimarea tautologică: referenţialitate şi sens

Angela GRĂDINARU


Valori semantico-stilistice ale paronimiei

Nelea CROITORU


Deixul persoanei  – actualizări contextuale

Sabina CORNICIUC


Implicarea destinatarului în textul publicitar

Doina USACI


Comunicarea în contextul situaţiei de discurs

Stelian DUMISTRĂCEL


Dicton şi slogan

Cristinel MUNTEANU


Despre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică)

Cristinel MUNTEANU


Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice

Ioan MILICĂ


Proverbe şi politică

Cristinel MUNTEANU


Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica)

Iraida CONDREA


Conferinţă ştiinţifică la Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan

Iraida CONDREA


Limba română în spaţiul public (aspecte ale campaniei electorale)

Mina-Maria RUSU


Comunicarea ca ritual iniţiatic

Nicolae FELECAN


Congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică

Rezoluţia Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a IX-a (CISL, IX)

Î.P.S. Bartolomeu Valeriu ANANIA


Biblia lui Şerban, monument de limbă teologică şi literară românească

Vasile CUJBĂ


Limbajul politic: realităţi şi probleme

Gheorghe CHIVU


Psaltirea – de la literă la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea

Ioan MILICĂ


Metafore animaliere în presa sportivă actuală

Cristinel MUNTEANU


Observaţii şi sugestii privind traducerea unor poezii englezeşti cu formă fixă

Cristinel MUNTEANU


Despre „virtuţile stilistice” ale textului jurnalistic

Alexandra GHERASIM


Dimensiuni sociale ale faptelor de limbă în discursul literar

Emilia OGLINDĂ


Concurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbire

Silvia MAZNIC


Aforistica latină: încercări de clasificare

Alexandra GHERASIM


Metafore conceptuale derivate din termeni anatomici

Doina ARPENTI


Unele cauze şi efecte ale bilingvismului româno-italian

Vladimir ZAGAEVSCHI


Locuţiuni şi comparaţii ca echivalente ale adjectivelor în graiurile moldoveneşti de la est de Prut

Ala SAINENCO


Verbul, metafora teatrală și structurile asociative

Silvia MUNTEANU

Laura DELIGHIOSU


Aspecte ale adaptării în traducerea românească a romanului Martin Chuzzlewit de Charles Dickens

Viorica MOLEA


O privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (I)

Cristinel MUNTEANU


O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării

Viorica MOLEA


O privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic (II)

Larisa GURĂU


Fonetisme hipercorecte în mass-media

Dumitru DRAICA


Analogia – sursă de greşeli în limbă

Viorica MOLEA


O nouă formă de comunicare în spațiul virtual: oralitatea digitală

Marcela VÂLCU


Strategii în stabilirea valorii (ne)predicative a unor verbe

Natalia STRATAN


Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română

Viorica MOLEA


Elemente neinspirate ale oralității în textul publicistic

Marcela VÂLCU


Impactul punctuației inadecvate asupra înțelegerii mesajului

Alexandru GAFTON


Despre hipercorectitudine. (I) Generalități

Viorica MOLEA


Delimitări ale oralității în limba română actuală

Alexandra GHERASIM


Categorii gramaticale explicite și implicite și reflexele lor în comunicare

Viorica MOLEA


Regionalismele – variantă diatopică a limbii române

Alexandru GAFTON


Despre hipercorectitudine (II). Palatalizarea labiodentalelor

Alexandru GAFTON


DECI

Cristinel MUNTEANU


Etica limbajului. Clarificări

Iraida CONDREA


Asimetria gender în limbă

Viorica MOLEA


Reconsiderări ale stilului epistolar în era tehnologiilor informaționale

Eugenia MINCU


Despre un a fi al cuvântului românesc (limba română – controverse și corectitudine)

Cristinel MUNTEANU


Gânduri despre „normalitatea” exprimării

Eugenia MINCU


Binele și frumosul cuvântului românesc

Gheorghe POPA

Lina CABAC


Procedee de formare a ocazionalismelor în limba română

Mina-Maria RUSU


Conjugarea marcusiană a verbului a fi în paradigma complexității

Cristinel MUNTEANU


Despre receptarea incorectă

Eugenia MINCU


„Reanimarea” verbului românesc (limba română – controverse și corectitudine)