REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5, anul XXIV, 2014


PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Ion CIOCANU


Credibilitatea publicistului bine informat

Noi apariţii editoriale la Casa Limbii Române

Studii de lingvistică

Teodor COTELNIC


O lucrare meritorie despre neologismul eminescian

Nicolae RAEVSCHI


Limba română. Profil medical – un manual necesar

Teodor COTELNIC


Istoriografia împotriva spiritului retrograd*

Iraida CONDREA


Limba română: o privire din Germania

Viorica POPA


Pro–Didactica limbii române

Nicolae RUSU


Sindromul conştiinţei sfâşiate

Vitalie RĂILEANU


Denotaţia celor zece cópii din Salvaţi Bostonul de Dumitru Crudu

Viorica POPA


Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora

Iraida CONDREA


Diciţionare clujene

Vitalie RĂILEANU


Ubicuitatea omului din poezia lui Adrian Ciubotaru

Steliana GRAMA


Izbânda luminii în poezia Galinei Furdui

Ada ILIESCU


O carte necesară

Eugenia DODON

Anatol CIOBANU


O excelentă monografie

Vitalie RĂILEANU


Realul vidat al Câmpiei Borges de Vasile Gârneţ

Iraida CONDREA


Studia linguistica in honorem Prof. Valeriu Rusu

Iraida CONDREA


Radiografie la zi a românei vorbite pe malurile Prutului

Mihai CIMPOI


Eminescu şi Ştefan cel Mare într-o cronică a serbărilor de la Putna

Ion IACHIM


Povestea cărţii

Gheorghe LUPU


Adrian Dinu Rachieru: Elitism şi postmodernism

L. BRANIŞTE

T. MITRACOV


Cartea ce se cheamă letopiseţ

Iraida CONDREA


Andrei Crijanovschi: Dicţionar de dificultăţi ale limbii române*

Dan MĂNUCĂ


Sacrul în lirica basarabeană

Constantin ŞCHIOPU


Despre paradisul şi infernul limbii române şi nu numai...

Diana VRABIE


Iubirea altfel sau plânsul ca ofelizare

Ion SANDU


Opera lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană: Descriptio Moldaviae

Teodor COTELNIC


Un mic dicţionar de înţelepciune

Vitalie RĂILEANU


Receptivitate şi cunoaştere

Diana NEDELCEA


Biserica Ortodoxă Română sub comunism

Anatol CIOBANU

Raisa GALBEN


Cristina Florescu: În căutarea sensului pierdut

Emilia OGLINDĂ


Ioan Lobiuc: Contactele dintre limbi

Tamara CRISTEI


Pledoarie pentru un receptor creator

Elena UNGUREANU


Nicolae MĂTCAȘ: „Râvnesc infinitul ca nava un port”

Mircea COLOŞENCO


Lazăr Avram versus Catrene critice caritabile

Anatol CIOBANU

Larisa GURĂU


Un manual excelent de limba română pentru alolingvi

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


Manualul de literatura română – un instrument modern de lucru

Vitalie RĂILEANU


Itinerarul explorărilor hasdeulogice

Elena GROSU


Din grijă pentru limba română

Elena GROSU


Lăsaţi cititorul să vină spre carte…

Ala RUSNAC


„O lucrare extrem de utilă…”

Poezia contra psihanalizei

Vitalie RĂILEANU


Melopee pentru “Violoncel şi alte voci” de Gr. Chiper

Tamara CORCODEL


Constanţa Bărboi, Victor Lişman Gramatică şi stilistică*

Alexei PALII


Încă un dicţionar român-rus!

Maria COSNICEANU


O carte pentru toţi

Viorica STAMATI-ZAHARIA

Alexandru BURLACU


Vlad Pâslaru: Introducere în teoria educaţiei literar-artistice*

Călina TRIFAN


Leo Bordeianu: Pânzele albe ale libertăţii

Silvia MAZNIC


Pururi tânăra antichitate

Gheorghe C. PATZA


Doi autori, două teritorii româneşti

Angela MIRON


210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română – un pas sigur spre un BAC de succes

Natalia RUSICA


O carte de incontestabilă utilitate

Ana CIOBANU


Scut în depăşirea „probei de foc”