REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


STAREA DE VEGHE

Petru BUTUC


Caracterul nociv al bilingvismului scris

Dumitru C. GRAMA


Aspecte ale încălcării egalităţii în drepturi a limbilor vorbite de locuitorii R. Moldova

For al opoziţiei unite

Grigore VIERU


Cred în victoria noastră

Arcadie SUCEVEANU


Sindromul federalizării

Mihai CIMPOI


Politica naţională de stat: concepţie şi anticoncepţie

Anatol CIOBANU


Limba ca factor decisiv în politica naţională a statului

Gheorghe BOBÂNĂ


Stereotipurile etnice şi concepţia politicii naţionale de stat a Republicii Moldova

Mihail Gh. CIBOTARU


Capcana sau concepţie a politicii antinaţionale

Mihail PURICE


Legislaţia lingvistică şi condiţiile însuşirii limbii române de către alolingvi

Ion BĂRBUŢĂ


Program de redresare a situaţiei sociolingvistice sau utopie birocratică?

Petru SOLTAN


Procesul deznaţionalizării continuă accelerat

Ana BANTOŞ


Educaţie prin cuvânt

Anatol PETRENCU


Identitate şi Istorie naţională

Ion CIOCANU


Un atentat oficial la valorile noastre naţionale

Anton MORARU


Ne întoarcem la epoca lui Stalin?

Rezoluţia Conferinţei reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova privind proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova

Raisa BELICOV

Iulian FILIP


Firul incandescent al continuităţii face bine ţărilor civilizate

Aurelian SILVESTRU


Liceul „Prometeu” – o tradiţie modernizată

Vladimir BEŞLEAGĂ


Limba română, din nou crucificată

Gheorghe PALADE


Un nou atentat la istoria românilor

Iraida CONDREA


Politica lingvistică – o problemă spinoasă în R. Moldova

Istoria naţională: persistenţa primejdiei de impunere a falsurilor politizate

Declaraţie

Iraida CONDREA


Denumirea limbii ca instrument în lupta politică

Alexei AXAN


Limba moldovenească: revenirea la anormalitate

Ilinca ROŞCA


Suntem ce-am fost, vom fi ce suntem

Gheorghe MIHĂILĂ


În marginile adevărului (II)*

Gheorghe SUSARENCO


Care este deosebirea dintre limba oficială şi limba de stat, ca noţiuni juridice

David CÂMPEANU


“Transnistria a fost creată în scopuri diversioniste şi de şantaj la adresa Basarabiei, tocmai pentru a împiedica apropierea acesteia de România!”

Mircea DRUC


Niște nostalgici

Sergiu MUSTEAŢĂ


Moștenirea sovietică – ce facem cu ea?

Mircea DRUC


Niște nostalgici (II)

Mircea DRUC


Niște nostalgici (III)

Mircea DRUC


Rusofoni și moldofoni

Mircea DRUC


Mâine, o altă Românie...

Victor RAVINI


Unde este patria?

Mircea DRUC


Miraculoasa etnoevoluție: de la români la dacieni

Victor RAVINI


Cine e dușmanul poporului?

Ioan-Aurel POP


Ziua tristă a culturii naționale

Victor RAVINI


Ăștia se dau de gol singuri

Constantin OLTEANU


Şi să ştiţi că noi nu încuiem poarta. Pentru voi, niciodată

Ioan C. POPA


Amenințarea dinspre Est: între propagandă și avertismentele istoriei

Dorin CIMPOEŞU


Schimbarea premierului Gavrilița – o necesitate politică

Valeriu SAHARNEANU


Încotro au luat-o ruinele mișcătoare ale imperiului sovietic?

Vasile VASILACHE


Despicatu-ni-s-a limba!

Ion BĂRBUŢĂ


O politică lingvistică dezastruoasă

Vasile ŞOIMARU


„Modelul tiraspolean” ne va duce la pierzanie

Anatol LENŢA


„Bilingvismul împăciuitor” înseamnă aceeaşi supremaţie a limbii ruse

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice “Limba Română – azi” (ediţia a IX-a)

Leonida LARI


Calvarul independenţei precare

Iurie BOJONCĂ


„Vremuri mai bune fără ghilimele”

Mircea DRUC


Identitate