REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3, anul XXXI, 2021


RESTITUTIO

Eugeniu COŞERIU


Politici lingvistice

Eugeniu COŞERIU


„...Moldovenismul... nu se opune românismului, ci este o formă a lui...”

Andrei CRIJANOVSCHI


Nicanor Rusu: un destin greu încercat

Nicanor RUSU


Coincidenţe: Eminescu şi Leopardi

Vlad CIUBUCCIU


Vatra străbună a neamului Creangă

Dumitru IRIMIA


A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române

DECLARAȚIA Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău

DECLARAȚIA oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chişinău

Constantin Stere. Cuget și conștiință curată

DECLARAȚIA Sfatului Țării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918, Chişinău

Vasile GOLDIȘ


Propunerea Unirii la Alba-Iulia

TRATATUL prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris

Mircea COLOŞENCO


Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II)

Fănel TEODORAȘCU


Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea

Mircea COLOŞENCO


Carmen Sylva, Poveștile peleșului

Fănel TEODORAȘCU


Oratoria la români. Despre talentul oratoric și cuvântul dezonorat în paginile presei românești din trecut

Demir DRAGNEV


Paul Mihail – promotor al tradițiilor iluministe românești în Basarabia interbelică

Vlad MISCHEVCA


L. A. Casso și opera sa istorică

Fănel TEODORAȘCU


Țăranul pitoresc și presa românească din prima jumătate a secolului trecut

Mircea BORCILĂ


„...V-am descoperit... ca pe adevărata lumină a căutărilor vieţii mele...”

Mircea COLOŞENCO


Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – kilometrul 0 al României întregite

Mircea COLOŞENCO


Două texte inedite

Vlad MISCHEVCA


Roxandra: crochiu istoric al portretului fiicei lui Vasile Lupu

Mircea COLOŞENCO


Luca Ion Caragiale – boemul plin de harisme (1893-1921)

De-a lungul hotarelor noastre fireşti: pe Nistru

Cum a fost luată Basarabia de ţarul Alexandru I

Ștefan CIOBANU


Omagiu Profesorului Nicolae Iorga

Despre Basarabia

Limba ca element al sufletului românesc

Noi hotare*

DATE BIOBIBLIOGRAFICE

Nicolae IORGA


Cuvântare ținută în București, la 16 mai 1912, la centenarul ocupării Basarabiei de către ruși

Vlad MISCHEVCA


Elisabeta Ypsilanti (Safta Văcărescu) – Maica eteriștilor (Două secole de la Revoluția Greacă: 1821-2021)

Fănel TEODORAȘCU


Despre „universitatea modernă”. Câteva opinii românești din trecut

Iurie COLESNIC


Ecuația eternității

Ce rămâne...

Păcat de munca noastră!

„Boierii” în Basarabia

„Crucile și bisericile noastre”

N-ajunge sila?

Ce este un hotar...

Ce se duce cu noi din Basarabia

Cea mai ridicolă calomnie