REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXXII, 2022


CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Dan S. STOICA


Comuniune în jurul valorii

Stelian DUMISTRĂCEL


La izvoarele jurnalismului modern

Elis RÂPEANU


Gheorghe Bâlici – scriitorul cu limba de un hexametru

Daiana FELECAN


Din nou despre roman

Ion CIOCANU


Fructul publicisticii lingvistice

Viorica-Ela CARAMAN


Iluziile literaturii române. O carte a lui Eugen Negrici care nu trebuie tabuizată

Daniel CORBU


Grigore Vieru – poezia ca strigăt existenţial

Sava BOGASIU


Grigore Vieru – Luceafărul de dincolo de Prut al limbii române

Ştefan TUDOR


Alarma!

Viorica-Ela CARAMAN


Emil Cioran în căutarea... paradoxului

Aliona GRATI


Prolegomene pentru principiul dialogic de sistematizare a terminologiei literare

Theodor CODREANU


Aurelia Rusu şi prestigiul eminescologiei

Diana VRABIE


Prin Suburbiile municipale

Vitalie RĂILEANU


Masca ironică sau Triumful asupra uitării la Anatol Moraru

Mihai POSADA


Între Canada şi Bucovina – Viaţa, ca o vizită

Cristinel MUNTEANU


Vita brevis, lingua latina longa

Mihai POSADA


Margareta Constantinescu, Zi de târg la farmacia din Iara

Daiana FELECAN


Semantica textului şi problema referinţei nominale

Vasile C. IONIŢĂ


„Şi se ivi odată cu omul slobod munca”

Vitalie ZAGAIEVSCHI


Un colos monografic despre Cosăuţi

Cristinel MUNTEANU


Un eveniment cultural: Wilhelm von Humboldt în româneşte

Liuba AGAPI


Un itinerar deschis pentru prezent şi viitor

Viorica-Ela CARAMAN


Noua carte postumă a lui Mihai Ursachi – un monolog al „cărţilor pe faţă”

Elena UNGUREANU


Consideraţii despre o sintaxă a limbii române

Vasile BAHNARU


Gheorghe Popa, Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române

Cristinel MUNTEANU


Rudolf Windisch – Ad maiorem linguae nostrae gloriam

Ion HADÂRCĂ


Gheorghe Marin – translatorul memoriei

Viorica-Ela CARAMAN


Cultura ca bio-grafie

Mihai CIMPOI


Constantin Ciopraga într-o panoramă sentimental-documentară

Viorica-Ela CARAMAN


Orizonturile eminesciene succesive în imediata noastră vecinătate

Viorica-Ela CARAMAN


Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea sau Grup din Individualităţi

Ana DOBRE


Mitul, existenţa: între real şi suprarealitate

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Despre o necesară poetică integrală

Irina Condrea. Studii de sociolingvistică

Cristinel MUNTEANU


Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri coşeriene

Ioan S. CÂRÂC


Cristinel Munteanu, Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale

Cristinel MUNTEANU


O antologie Coşeriu de referinţă

Theodor CODREANU


O breşă în mentalitatea generaţiei 2000

Doina CERNICA


Copil la ruşi de Leo Butnaru. Literatură cu majusculă (o recenzie în două reprize)

Titu POPESCU


Risipirea – o „cronică bucovineană”

Carletta Elena BREBU


Meandrele jurnalului

George BRAŞOVEANU


Anatol Eremia. Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geografici

Nicolae FELECAN


O frescă a realităţii

Adrian Dinu RACHIERU


Diana Vrabie, Urme pe nisip

Mihai CIMPOI


O sinteză literară documentară: Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia (1812-2006)

Viorica-Ela CARAMAN


Urmele pe nisip – între certitudine şi fragilitate

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Invitaţie la o altfel de lectură

Vlad POHILĂ


Ora eseisticii de vîrf într-o eră barbară

Tatiana CURMEI-FISTICANU


O nouă perspectivă de abordare a metaforei

Lucia CEPRAGA


O carte de strictă necesitate pentru alolingvi

Vlad POHILĂ


Despre „dificil, dar nu şi imposibil”: Istorie, teorie, practică

Diana VRABIE


Recuperând autenticul…

Nicolae RUSU


Maistru, dar şi calfă

Grigore CHIPER


4-10 octombrie 2004

Emilian GALAICU-PĂUN


29 noiembrie – 5 decembrie 2004

Cristinel MUNTEANU


O premieră în lexicografia românească – un dicţionar etimologic de antonime neologice

Iulian FILIP


Arc incandescent peste lecţiile noastre întrerupte

Viorica-Ela CARAMAN


Noua poezie basarabeană – o re-autentificare a literaturii

Iulian FILIP


Hăţişurile şi luminişurile rătăciţilor

Claudia BALABAN


Cărţile luminează – cunoaşterea încântă

Theodor CODREANU


Un bilanţ în eminescologie

Diana VRABIE


Eminescu sau brandingul de naţiune

Aurelian SILVESTRU


O lecţie a neuitării

Nicolae TURTUREANU


Un (alt) peregrin la curţile dorului

Iulian FILIP


Coadă călătoare, provocatoare

Titu POPESCU


Cărţi şi autori din afara graniţelor

Theodor CODREANU


Victor Teleucă şi Eminescu

Mircea V. CIOBANU


Un roman... „ecumenic”

Viorica-Ela CARAMAN


Invitaţie la singurătate cu Liliana Armaşu

Iustina BURCI


Tradiţie şi modernitate în onomastica românească

Iraida CONDREA


Cu omenie, despre oameni şi cărţi

Oliviu FELECAN


Teribilisme lingvistice

Onufrie VINŢELER


O lucrare utilă

Iulian CIOCAN


Jurnal scris fără părtinire

Vera OSOIANU


Cartea electronică – o ameninţare pentru cartea tipărită?

Maria DANILOV


Bucoavne basarabene: tiraje, reeditări şi modele impuse de cenzura sinodală (1814-1863)

Ion CIOCANU


Contribuţii la salvarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Basarabia (I)

Remy de GOURMONT


Plagiat, pastişă şi parodie*

Ion CIOCANU


Contribuţii la salvarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Basarabia (II)

Ion CIOCANU


Un necesar florilegiu de argumente

Cristinel MUNTEANU


O lingvistică a „rostirii”

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Lingvistica integrală coşeriană între exegeză şi creaţie

Lilia STEGĂRESCU

Nicolae JANTÂC


Îndrumarul urbonimic al Chişinăului

Constantin ŞCHIOPU


Perspective moderne de interpretare / căutare a identității artistice

Mina-Maria RUSU


O carte monumentală

Ioan HOLBAN


Ravel şi poezia din stinghia clopotniţei

Maria-Mara IGNAT


Un excurs onomastic în spațiul public românesc actual

Ioan S. CÂRÂC


O introducere în semantica structurală coşeriană

Adrian Dinu RACHIERU


Val Talpalaru, cu „reportofonul la bandulieră”

Sebastian DRĂGULĂNESCU


O carte provocatoare, deconstructivă

Victor SPINEI

Ionel CÂNDEA


Argument pentru „Basarabica”

Nicolae ENCIU


Problema basarabeană în noua istoriografie de la Chișinău

Alexandru GAFTON


Gheorghe Chivu – filologul cumpănit

Nicolae FELECAN


Historia magistra vitae

Mircea COLOŞENCO


Istoria ieroglifică. Modernitatea capodoperei cantemirene

Adelina Emilia MIHALI


O amplă lucrare despre nume și numire

Roxana PAŞCA


O contribuție valoroasă în domeniul onomasticii

Nicolae MĂTCAŞ


Să rămâi tu însuți, orice s-ar întâmpla

Constantin ŞCHIOPU


Eternizarea verii în care mama a avut ochii verzi

Luminița BOTOȘINEANU,

Florin-Teodor OLARIU

Veronica OLARIU


Primus inter pares. Ipostaze ale unui altfel de lider

Nicolae POPA


30 mai – 5 iunie 2005

Viorica-Ela CARAMAN


Pornind în relectura lui Eminescu...

Dan MĂNUCĂ


Temă pentru istorie

Theodor CODREANU


Grigore Vieru: ultime lucrări exegetice

Iordan DATCU


O monografie despre românii din Transnistria

Theodor CODREANU


Aurelia Rusu şi „materialismul” eminescian

Anatol EREMIA


Ion Dumbrăveanu, Studiu de derivatologie romanică şi generală, Chişinău, 2008, 250 p.

Ana BANTOŞ


Un antropolog în apărarea societății

Diana VRABIE


Memoriile cu destin (Viaţa unui om singur de Adrian Marino)

Adrian MARINO


Viaţa unui om singur (fragment)

Cristina GAVRILUŢĂ


Nicolae Râmbu, Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii

Ana BANTOŞ


Creangă astăzi

Mihaela MUNTEANU SISERMAN


Daiana FELECAN, Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie şi construcţie

Mihai PAPUC


Semănătorul de lumină

George RUSNAC


Mihai VINEREANU, Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică

Vlad ZBÂRCIOG


Poeţi din Basarabia de Adrian Dinu Rachieru

Ion CIOCANU


Cui îi este dor de limba „moldovenească”...

Theodor CODREANU


Victor Teleucă şi steaua limbii române

Doina CERNICA


Un roman extraordinar, romanul Bucovinei întregi

Nicolae DIMA


În gura foametei de Alexei Vakulovski

Viorica-Ela CARAMAN


Literatura şi diplomaţia literară

Vasile GAVRILAN


„M-a zărit ochiul destinului”

Adrian Dinu RACHIERU


Literatura pentru copii – parte integrantă din literatură

Rodica ZAFIU


Lecții de erudiție, înțelepciune și umor

Basarabia la un secol de la Marea Unire

Dorin CIMPOEŞU


Moldovenismul lui Igor Dodon

Carmen MÎRZEA VASILE


O valoroasă lucrare despre limba română din Basarabia

Andrei PROHIN


Pe urmele vechilor cazanii

Constantin ŞCHIOPU


Moartea unei veverițe de Dumitru Crudu și sfânta noastră naivitate

Antonina SÂRBU


Ei au schimbat registrul, noi am schimbat regimul

Ana BANTOŞ


Gheorghe PÂRJA. Miracolul la modul trecător

O carte a restituirii, a revoltei și a neuitării: Elită academică în închisoarea politică de la Sighet (1950 -1955)

Pantelimon HALIPPA


Un strigăt de alarmă

Sanda-Maria ARDELEANU


Lupta pentru limba romănească de N. Iorga. Comentarii pe marginea unei cărți

Nicolae Dan FRUNTELATĂ


Cronica unui secol tragic pentru România

Mircea COLOŞENCO


O reuşită de pattern cultural naţional: Ion Creangă redivivus

Elena UNGUREANU


Petronela Savin. Bucate din bătrâni. Frazeologie și cultură românească

Petru BUTUC


Leova. Localități. Oameni. Tradiții

Cristinel MUNTEANU


O reeditare binevenită: Iuliu Zanne, Proverbele românilor

Sanda-Maria ARDELEANU


Istoria învățământului romănesc de N. Iorga și lupta pentru limba noastră

Doina DRĂGUŢ


Ion Zamfirescu, Scrieri filosofice

Livia CIUPERCĂ


O cronică necunoscută din vremea lui Mihai Viteazul

Mariana SÁNDEZ


Un roman care sfidează miturile maternității

Ion HAINEȘ


Convorbiri cu Theodor Damian de Florentin Popescu

Viorica-Ela CARAMAN


Arheologia literară a exoticilor temperați

Dorin NĂDRĂU


O monografie realizată la adevăratele standarde valorice

Nicolae BUSUIOC


O remarcabilă sinteză critică

Petru BUTUC


Un Studiu asupra sincretismului sintactic la nivelul frazei joncţionale de prof. Vasile Bajureanu

Constantin BURAC


O carte de istorie cu miză diplomatică

Doina CERNICA


Grădina românilor pe cerul timpului

Ludmila BULAT


Hronicul unei biblioteci

Angela SAVIN-ZGARDAN


O carte necesară filologilor: Studii de gramatică și istorie a limbii române literare

Alina NOUR


Foka – simbol al deportării „binelui” în „rău” şi viceversa

Ion CIOCANU


Cugetări incitante, memorabile

Doina CERNICA


Ilie Boca şi drumul care se face mergând

Cristinel MUNTEANU


Actele unui colocviu internaţional dedicat lui Eugeniu Coşeriu

Anatol EREMIA


Gheorghe Bolocan, Elena Şodolescu-Silvestru, Iustina Burci, Ion Toma, Dicţionarul entopic al limbii române, Craiova, vol. I-II, Editura Universitaria, 2009

Vasile BAJUREANU


O carte necesară despre Nominativul temic

Maria ABRAMCIUC


Peisaje literare din Basarabia în dimensiunea istoriei

Nicolae DIMA


Jurnalul unui român basarabean

Ion CIOCANU


Început şi continuare

Lidia CODREANCA


O gramatică inedită din Basarabia sec. al XIX-lea

Iraida CONDREA


Model de investigaţie sociolingvistică

Lica MOVILĂ


O carte se simte bine atunci când e citită

Veronica POSTOLACHI


Forţa tămăduitoare a amintirii

Ioan S. CÂRÂC


B. P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii, Prologul editorului, studiu introductiv şi note de Cristinel Munteanu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013

Ion CIOCANU


Două romane rezistente ale lui Mihail Gh. Cibotaru

Vasile BAJUREANU


Lingua Latina Iuridica – un imperativ inerent al demersului specializat

Cristinel MUNTEANU


Un eveniment literar: Serata crăiţelor de Valentin Popa

Ioan MILICĂ


Limbajul poetic eminescian

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Amintiri din hristosferă, un superlativ al lucidităţii

Roxana PAŞCA


O lucrare valoroasă în domeniul antroponomasticii

Marina ŢURCANU


„Îndoiala a fost şi rămâne principiul meu de viaţă”*

Alexandra MOCANU


Trei gramatici din Muntenia, lucrări ale unor autori cu vocație de întemeietori

Cristinel MUNTEANU


Despre importanţa tradiţiilor discursive

Cristinel MUNTEANU


Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale

Vasile MALANEŢCHI


Note pe marginea unui proiect editorial*

Republica Moldova – criza regimului parlamentar democratic

Theodor CODREANU


O „contraistorie” a literaturii române (I)

Doina GRECU


Prutul, un hotar geopolitic care desparte neamul românesc

Constantin ŞCHIOPU


De la autobiografie la cronica unei epoci și a unor destine

Stelian NECULA


Evadat din Basarabia cotropită (fragment)

Ion POPESCU-BRĂDICENI


Fondul umanist şi lumea simbolurilor în Gândurile de lumină ale Doinei Drăguţ

Theodor CODREANU


Basarabia între agonie și speranță

Constantin ŞCHIOPU


Misterul de Est de Lucreția Bârlădeanu: perspective de lectură

Vasile MALANEŢCHI


Vasile Vasilache și scrierile sale: câte ceva din povestea receptării

Tudor ȚOPA


Stalin ceru alfabet latin

Vlad CIORICI


Cartea care învinge războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova

Lilia TRINCĂ


Eugeniu Coșeriu: vocația universalității

Ioan S. CÂRÂC


Cristinel Munteanu şi lingvistica integrală coşeriană

Crâmpeie din viața și activitatea lui Eugeniu Coșeriu

Eugeniu Coşeriu în paginile revistei „Limba Română”

Iulian BOLDEA


Leon Volovici. Textul și contextul etic

Anatol PETRENCU


Primul an de neutralitate a României (1914-1915) în Notele politice ale lui Alexandru Marghiloman

Ioan C. POPA


Dimitrie Gusti – Ideile fundamentale ale dreptului presei

Profesorul Stelian Dumistrăcel aniversat de comunitatea științifică românească

Mina-Maria RUSU


Lucian Blaga – mersul gândirii producătoare

Andrei PROHIN


Erudiție și devotament pentru cultura românească

Viorica-Ela CARAMAN


Despre frivolitatea ființei și alte lucruri disjuncte din viața noastră

Ioan C. POPA


O carte de referință despre renașterea Kazahstanului

Alexandru CRISTIAN


Calvarul românilor dezrădăcinaţi

Ioan C. POPA


O carte fundamentală despre destinul satului românesc

Ioan SCURTU


Basarabia văzută prin prisma propriei trăiri și experiențe

Ioan C. POPA


O carte memorabilă despre Basarabia interbelică

Anatol PETRENCU


Jurnalistul Valeriu Saharneanu, despre marea pacoste a omenirii

Ion I. IONESCU


Bogăția și complexitatea lumii universitare (I)

Andrei PROHIN


Pledoarie pentru arta cămășii cu altiță

Andrei PROHIN


Coordonatele perene ale istoriei

Constantin BURAC


Dorin Cimpoeșu: Guvernări politice post-totalitare din Republica Moldova (2012-2022)

Ion I. IONESCU


Bogăția și complexitatea lumii universitare (II)

Anatol PETRENCU


Propaganda politică a URSS – un instrument de realizare a prevederilor Pactului Molotov-Ribbentrop. Note de lectură

Nicolae SUCIU


O carte utilă și necesară

Delia MUNTEAN


Cum se construiește un destin

Ana BANTOŞ


Lucian Vasiliu, spărgând tăcerea de dincolo de cuvinte

Lucian VASILIU


Ciclu de versuri

Delia MUNTEAN


Despre felul în care se lămurește literatura

Reinventarea capodoperei. Drumul prin oglindă de Ion Popescu-Brădiceni

Mirela NIȚĂ SANDU


„... Se scuturaseră toţi pomii de frică”

Alina FELEA


Între pace şi război – o carte pentru timpurile noastre